JEREVANSKÁ 6, 100 00 PRAHA 10, ČESKÁ REPUBLIKA
TEL/ FAX : (00420) 2 71735947, (00420) 602 223885
E-MAIL: HEWA@POST.CZ

hlavní        o společnosti    reference        kontakt

O společnosti HEWA s.r.o.

Společnost HEWA s.r.o. byla založena jediným společníkem a jednatelem v roce 1992. Jednatel firmy založením společnosti HEWA navázal na víceleté působení v SRN v oblasti výstavby průmyslových hal a uplatnil tak svoje rozsáhlé odborné znalosti v tomto oboru i ve své firmě, která má za celou dobu působení rodinný charakter.

Společnost HEWA působila až do roku 1998 převážně na německém trhu, kde realizovala řadu výrobních i skladovacích hal. Od roku 1998 působí i v širším měřítku taktéž na českém trhu. Stěžejním zaměřením firmy zůstala výstavba průmyslových halových objektůi kompletní dodávky a montážní práce při zhotovování různých systémů opláštění budov a střešních konstrukcí.

Společnost HEWA s.r.o. nabízí komplexní služby při výstavbě nových hal, zhotovuje projektovou dokumentaci, statické výpočty, prováděcí dokumentaci, zařizuje dodávky a provádí konečnou kompletaci na stavbě. Cílem je odborně postavený, kvalitní objekt, který bude řadu let sloužit svým majitelům.

I když se společnost HEWA řadí menší podniky, řada zákazníků toto považuje za daleko větší výhodu vzhledem k přímému kontaktu k vedení společnosti a k možnosti kdykoliv odborně řešit technické provedení budoucí stavby a v neposlední řadě i k velice příznivých cenám. Důkazem je i to, že řada zákazníků na českém i německém trhu se ke společnosti HEWA i po létech s důvěrou obrací s požadavkem na další realizace.

Cílem společnosti je i nadále poskytovat odborné služby v předprojektové a projektové přípravě, realizovat stavby ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkých termínech.

© Fimak & BPAS; 2007

http://www.hewa.cz